Primair voor jou?! Zij-instroom primair onderwijs

Heb je belangstelling voor werken in het primair onderwijs? Heb je ervaring met het werken met kinderen en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan een mooiere wereld? Dan is het werken in het primair onderwijs mogelijk wat voor jou! Wij zoeken, voor diverse bij Transvita aangesloten scholen, kandidaten voor het zij-instroomtraject. 

Lees meer over zij-instroom.

Werken als invaller

Invallen met maximale vrijheid of met een vast dienstverband? Bij RTC Transvita kun je invallen zoals jij het wilt! Wij bieden onze leerkrachten interessant en gevarieerd werk, een leuk team en goede begeleiding! Transvita heeft twee Invalpools!

Je kunt kiezen voor de PiO-invalpool waar je zelf je agenda kan beheren en maximaal flexibel bent. Of juist invallen via de talentenpool, een pool waarin je meer zekerheid hebt door een vast dienstverband bij één van onze deelnemende besturen. Je bent hierin minimaal een jaar actief en krijgt hierbij (intensieve) begeleiding waarna je vervolgens wordt bemiddeld naar een vaste formatieplaats. 

Lees meer over de Talentenpool.

Lees meer over de pio-invalpool

Vacatures voor vaste formatie

Hier vind je actuele vacatures voor tijdelijke en vaste banen in het basisonderwijs. Droom jij al langer van een eigen groep waar je een hechte band mee opbouwt? Die je door de jaren heen ziet groeien in hun ontwikkeling? Een leuk team waarin je een vaste waarde bent en een leidinggevende die jou de aandacht geeft die je verdient? Dan wordt het hoog tijd voor een vaste baan!

Lees meer over vacatures

Vacatures
inUtrechtse Schoolvereniging (NB) te Utrecht
inUtrechtse Schoolvereniging (NB) te Utrecht
inDe Breede Hei (RK) te Amersfoort
inArk van Noach (RK) te IJsselstein
in't Spectrum (OBS) te Amersfoort
Vacature van de week
Energieke locatiedirecteur

Koningin Emma in Bussum

Schooljaar 2018-2019 starten wij op een nieuwe locatie in een volledig gerenoveerd gebouw, waardoor de huidige twee locaties onder één nieuw dak komen. In dit gebouw gaan we samenwerken met SKBNM (kinderopvangorganisatie) in de vorm van een kindcentrum. Vanaf 1 augustus 2018 is Marga Duijn aangesteld als meerscholen directeur van de OBS Koning Emma in Bussum en Jenaplanschool De Sterrenwachter in Hilversum.

Jij gaat als locatiedirecteur samen met Marga Duijn de ingezette koers voor talentontwikkeling, oudercommunicatie en organisatieontwikkeling verder uitbouwen. Er is volop ruimte om je eigen deskundigheid en talenten in te brengen en af te stemmen voor een aantrekkelijke taakverdeling. Je wordt ondersteund door bouwcoördinatoren en een interne begeleider.

Bekijk de vacature

Meer over de Talentenpool:

De Talentenpool is een invalpool van leerkrachten met een vaste aanstelling bij een van de aan Transvita deelnemende schoolbesturen (Zie onze website www.transvita.nl).
Vanuit deze pool wordt je ingezet op lange maar soms ook op korte vervangingen. Je collega's zijn zowel jonge als meer ervaren leerkrachten en met elkaar werk je aan je ontwikkeling. Werkplezier en ontwikkeling staan centraal in de begeleiding die je vanuit Transvita krijgt. Daarnaast proberen we je te laten doorstromen naar een vaste formatieplaats bij één van de aangesloten scholen.

Wil je met ons kennismaken en onderzoeken wat jouw mogelijkheden zijn als invaller met een vaste baan? Neem dan contact met ons op via info@transvita.nl of 030 23 73 010. 

Lees meer

Assessment doen?

Een assessment doen?! Het kan zijn dat je in het kader van je sollicitatie wordt benaderd voor een online-assessment. Wat houdt zoiets nu eigenlijk in? Om een goede match te maken is het van belang om een inschatting te kunnen maken of het werk bij je past en je duurzaam inzetbaar bent op de geboden functie. Omdat we niet zien hoe je feitelijk functioneert hebben we in samenwerking met HRM-Force een online assessment ontwikkeld. Je ontvangt één of meerdere vragenlijsten die je thuis kan invullen. Dit geeft ons inzicht of de competenties die in de baan gevraagd worden, passen bij je natuurlijke aanleg. Hiermee zorgen we voor een betere match.

Mobiliteit?

Elders inspiratie op doen? Behoefte aan mobiliteit?

Heb je al een vaste aanstelling bij één van de aangesloten besturen (zie Over ons), ook dan kun je je inschrijven voor een plek in de Talentenpool bij Transvita. Past het en ga je via de Talentenpool aan de slag? Dan blijf je in dienst van het bestuur waar je nu op de loonlijst staat, maar krijg je gelegenheid ook voor scholen van andere besturen te werken en elders in de keuken te kijken.