Groepsleerkracht onder/middenbouw (wtf 0,4 - 0,8)

Nieuw

Functie omschrijving Groepsleerkracht onder/middenbouw (wtf 0,4 - 0,8)

Wij zoeken een groepsleerkracht onder/middenbouw voor wtf 0,4 - wtf. 0,8 met affiniteit en zo mogelijk ervaring met leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Het gaat om een groep, waarin 12 kinderen zitten die een meester/juf nodig hebben die hen helpt bij het leren, de sociale vaardigheden en ook in het groeien naar zelfredzaamheid.

Jij bent als nieuwe collega iemand die:
• Kan werken vanuit verbondenheid met het kind, zijn/haar ouders en collega’s.
• Een goede relatie kan opbouwen en onderhouden binnen een multidisciplinair team.
• Handen en voeten kan geven aan een begeleidingsaanbod.
• Competentiegericht kan werken.
• Bekend is met het werken vanuit een handelingsgerichte aanpak.
• Bij voorkeur een passende, aanvullende vervolgopleiding heeft genoten.

Bedrijfsprofiel

SBO De Brug
Vanuit veiligheid werken wij aan een optimale didactische en sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij wij kinderen voorbereiden op het functioneren in de maatschappij. Belangrijk daarbij zijn: zelfstandig zijn, kennis hebben, vaardigheden bezitten, zichzelf kennen en sociaal acceptabel kunnen omgaan met anderen, passend binnen de culturele omgeving van de leerling. Als school willen we vanuit een positieve benadering werken aan een pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen structuur, veiligheid, rust, begrip en acceptatie ervaren. De groepsleerkracht is daarbij de spil die enthousiast vorm en inhoud geeft aan dit proces.

Zie voor meer informatie over de school www.brugvianen.nl.


Stichting Fluenta
De Brug maakt deel uit van Stichting Fluenta. Fluenta houdt 19 basisscholen in stand, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen, Hoef en Haag, IJsselstein en Leersum. Fluenta kent het Raad van Toezicht model met een eenhoofdig College van Bestuur. Het protestants-christelijk geloof is de basis voor de identiteit op alle scholen binnen Fluenta. Vanuit deze visie onderscheiden de scholen van Fluenta zich. In samenspraak met het team wordt vorm gegeven aan de protestants-christelijke identiteit van de school in het dagelijks handelen.


Heb je belangstelling voor deze vacature, stuur je motivatiebrief met CV dan z.s.m. t.a.v. Otto Daniëls (directeur)
Voor verdere informatie over de vacature kan je contact opnemen met Otto Daniëls, tel. 0347 376855.

Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO Primair Onderwijs

WTF: 0,4 - 0,8

Locatie

Vianen, De Brug (SBO)(PC) Op aanvraag

Publicatiedatum

03.02.2020

Contactpersoon

Deborah Steur

03-02-2020 Voordeklas.nl
Meer details
Adres
Zwanengat 3, 4132 XC Vianen
Match criteria
Regio
  • Utrecht
Dienstverband
  • Vaste formatie
Beschikbaar voor invalwerk in
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
Vacatures
inAmersfoort, de Weesboom (OBS)
inHerwijnen, School met de Bijbel (PC)
inAmersfoort, Kon-Tiki (PC)
inHoogland, de Bieshaar (OBS)(JP)
inAmersfoort, de Wonderboom (PC)