Leerkracht groep 5

Gorinchem, Tamboerijn, De
Meer details
Adres
Westerstraat 3, 4201GT Gorinchem
Functie
  • Leerkracht
Soort basisonderwijs
  • Regulier basisonderwijs
Werktijdfactor
  • 0,6 - 0,8
Bouw
  • Middenbouw (4/5/6)
Soort dienstverband
  • Invallen op tijdelijke basis (PiO-Invalpool)
Regio
  • Zuid Holland
Werk jij graag vanuit de bedoeling en wil je van betekenis zijn voor de volgende generatie? Dan willen we je graag leren kennen! De leerlingen van CBS De Tamboerijn uit groep 5 zoeken per 18 maart 2024 een betrokken juf of meester ter vervanging van zwangerschapsverlof (werktijdfactor 0,6).

Functie omschrijving Leerkracht groep 5

Wie zoeken wij?
Wij zoeken vanaf 18 maart een enthousiaste leerkracht LB voor groep 5 op CBS De Tamboerijn in Gorinchem (werktijdfactor 0,6 fte). Het betreft een kleine groep van 14 leerlingen, waar de sfeer uitstekend te noemen is. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke benoeming in verband met vervanging van zwangerschapsverlof tot en met 31 juli 2024, met mogelijk uitzicht op verlenging.

We zoeken een leerkracht voor groep 5 die:
● het leuk vindt om met deze doelgroep te werken;
● goed kan samenwerken met (duo-)collega’s en een stagiaire;
● erop gericht is kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling;
● ook de nodige humor heeft en kan genieten van wat een schooldag allemaal brengt;
● zich thuis voelt bij het christelijk onderwijs;
● in het bezit is van een gymbevoegdheid (een pré);
● zich thuis voelt bij het christelijk onderwijs.

Wij bieden onze nieuwe collega’s:
● een collegiaal betrokken, divers en deskundig team;
● fijne samenwerking met de andere collega’s en de intern begeleider;
● een goed pedagogisch klimaat dankzij Vreedzaam;
● de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen binnen ons nascholingsplan;
● een tijdelijke aanstelling met een wtf van 0,6 tot aan de zomervakantie wegens het vervangen van zwangerschapsverlof, met mogelijk uitzicht op verlenging.

Bedrijfsprofiel

Wie zijn wij?
BS De Tamboerijn is de verrassende binnenstadsschool van Gorinchem. Een kleinschalige, christelijke basisschool met groene speelruimte aan de voet van de vestingwal. Een open, vreedzame school waar iedereen elkaar kent. Ouders uit alle wijken van Gorinchem kiezen voor onze kleinschalige school, waar iedereen zich gezien voelt. Met moderne methodes geven we toekomstbestendig onderwijs, waarbij we oog hebben voor speciale talenten en bijzondere behoeften van leerlingen. Extra uitdaging en extra hulp worden zowel binnen als buiten de eigen groep geboden. We sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en dagen hen uit zich optimaal te ontwikkelen. De samenwerking met onze partners Gorinchem Beweegt, Mad Science en de gemeentelijke cultuurcoach biedt de mogelijkheid van breed aanbod naast de basisvaardigheden.

Onze kernwoorden zijn: Verwonder, ontdek en groei! Iedereen leert op De Tamboerijn

Wat is onze uitdaging?
Wij vinden het als team onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om na 8 jaar basisonderwijs alle kinderen op een passende vervolgschool te kunnen plaatsen. Samen zijn wij De Tamboerijn! Dankzij de kleinschalige opzet van de school worden alle leerlingen gezien en gekend.

LOGOS
LOGOS biedt sterk, toekomstgericht Christelijk onderwijs met 16 scholen en 350 personeelsleden die samen zorg dragen voor ongeveer 2500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe

LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. De missie is om leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Binnen de stichting wordt hun aangeboren nieuwsgierigheid gestimuleerd en beloond, zodat ze hun leven lang elke dag met plezier blijven leren.

De LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn een helder baken voor het professioneel handelen met geloof, hoop en liefde als moreel kompas.

De kernvakken, rekenen, taal en lezen, bieden LOGOS-scholen zoveel mogelijk aan op Chromebooks. De moderne onderwijsmethoden sluiten daar naadloos op aan. Veel scholen gebruiken de computer ook voor zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Het verrijkt het onderwijs en ondersteunt differentiatie op niveau. Kinderen krijgen op LOGOS-scholen mee wat ze in deze 21ste-eeuwse samenleving nodig hebben: naast veel kennis, sociale vorming en gemeenschapszin ontwikkelen de kinderen hun 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, creativiteit, planning, reflectie, oplossingsgericht en kritisch denken, ICT en Engels.

Samen leren inhoud geven Binnen LOGOS is er de goede gewoonte van leren van elkaar en co creëren in teams, clusters van teams, intervisie- en werkgroepen en in LOGOS-brede leergemeenschappen. Rond een thema of vraag ontstaan waardevolle dwarsverbanden. Daarbij hoort nieuwsgierig en durven experimenteren met behulp van eigen en externe good practices en verworven wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking van LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG)

Praktische informatie en procedure
Na een vrijblijvende kennismaking op school vinden de sollicitatiegesprekken plaats met de directeur en een lid van de MR; ook de intern begeleider wordt bij dit proces betrokken. Heb je belangstelling of vragen over deze functie? Neem dan contact op met Andra van Hofwegen (directeur) via 0183-632465 of
06-33208847. We leren je graag kennen! Je sollicitatie met CV kun je per mail tot 23 februari 2024 sturen naar directie.tamboerijn@stichting-logos.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van maart

Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO Primair Onderwijs (WTF 0,6)
Voor de klas gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.