Leerkracht groep 5/6

Heukelum, Wegwijzer, de
Meer details
Adres
Leijenburgplein 2A, 4161AR Heukelum
Functie
  • Leerkracht
Soort basisonderwijs
  • Regulier basisonderwijs
Werktijdfactor
  • < 0,6
Bouw
  • Middenbouw (4/5/6)
Soort dienstverband
  • Tijdelijke formatie met uitzicht op vast
Regio
  • Gelderland

Onze leerlingen uit groep 5/6 zoeken per 1 november een enthousiaste juf of meester.

Functie omschrijving Leerkracht groep 5/6

Wie zoeken wij?
We zoeken per 1 november 2023, of zo snel mogelijk daarna, een enthousiaste groepsleerkracht voor groep 5/6 op CBS De Wegwijzer in Heukelum (werktijdfactor 0,4 fte). Samen met een duo-collega geef je les aan een leuke combinatiegroep (21 kinderen). Het gaat om een tijdelijke benoeming tot en met 31 juli 2024 met uitzicht op vast dienstverband.

Dit ben jij:
● We zijn op zoek naar een leerkracht LB die zich wil blijven ontwikkelen en met liefde voor het vak.
● Een leerkracht die verbinding wil maken met onze leerlingen van groep 5/6.
● Wij zoeken een collega die openstaat voor gezelligheid en verbinding.
● Een collega die werkt vanuit vertrouwen en eigenaarschap.
● Je bent in het bezit bent van een PABO-diploma of je zit in de afrondende fase van de studie.

Wij bieden onze nieuwe collega’s:
● bevlogen medewerkers in de teams;
● een mooie werkplek in eigentijdse gebouwen;
● digitale leermiddelen die aansluiten bij het leren in de 21ste eeuw;
● veel mogelijkheden en kansen voor verdere ontplooiing en scholing;
● een salaris in schaal LB conform de cao PO.

Wat is onze uitdaging?
Kinderen zitten op De Wegwijzer in Kansrijke combinatiegroepen. Wij vinden dat een kansrijk gegeven. Een kind leert er net zoveel en misschien wel meer dan in een gewone groep. Want als een kind sneller of langzamer is met een vak, kan het meedoen met de andere groep. Dat kan omdat we leerlijnen combineren. De meeste kinderen zijn hierdoor ook sneller in het zelfstandig(er) oefenen en slim samenwerken met elkaar.

De basisvakken zoals rekenen, taal en lezen geven we op een hoog niveau. We geven 'gewoon' goed les: goede instructie aan de groep, met extra uitleg als een kind dat nodig heeft. Met digitale programma's als Snappet en Bareka oefenen de kinderen op hun eigen niveau. Zo blijft het onderwijs boeiend en hebben kinderen plezier, omdat ze vaak succes hebben.

Ploeterklas: extra uitdaging Naast aandacht voor kinderen die extra uitleg behoeven, is er ook veel aandacht voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging, verdieping of verrijking. Zij krijgen een passend aanbod in de ploeterklas.

Bedrijfsprofiel

Wie zijn wij?
CBS De Wegwijzer is de christelijke basisschool van Heukelum, een mooi stadje aan de Linge. Onze school is gehuisvest in de Brede School Heukelum. Dit is een nieuw en ruim gebouw uit 2019. Ook de openbare school, de bibliotheek, de sport BSO en de gymzaal zitten in dit gebouw. We geven ‘gewoon goed' onderwijs in vier combinatiegroepen, met een fijn en deskundig team. We zorgen voor een passend aanbod voor alle kinderen. We hebben een ploeterklas voor kinderen voor wie het basisaanbod gemakkelijk is. Naast ruime aandacht voor de basisvaardigheden is er ook tijd voor sociaal leren, techniek, bewegingsonderwijs, muziek en leren buiten de school door middel van excursies. Ons onderwijs is goed, uitdagend en boeiend. En we geloven dat een veilige, positieve sfeer de basis is om tot ontwikkeling te komen. Daar gaan we dus voor! Met de methode Kwink werken we aan sociaal leren en burgerschap. Voor de Bijbellessen gebruiken we Kind op Maandag. We zetten ons in voor een prettige basisschooltijd voor de kinderen. Samen met een enthousiaste oudercommissie lukt dat ook!

Kijk op Website CBS De Wegwijzer met onder andere een filmpje om een indruk te krijgen van onze school.

LOGOS biedt sterk, toekomstgericht Christelijk onderwijs met 16 scholen en 350 personeelsleden die samen zorgdragen voor ongeveer 2500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. De missie is om leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Binnen de stichting wordt hun aangeboren nieuwsgierigheid gestimuleerd en beloond, zodat ze hun leven lang elke dag met plezier blijven leren. De LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn een helder baken voor professioneel handelen met geloof, hoop en liefde als moreel kompas.

De kernvakken, rekenen, taal en lezen, bieden LOGOS-scholen zoveel mogelijk aan op Chromebooks. De moderne onderwijsmethoden sluiten daar naadloos op aan. Veel scholen gebruiken de computer ook voor zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Het verrijkt het onderwijs en ondersteunt differentiatie op niveau. Kinderen krijgen op LOGOS-scholen mee wat ze in deze 21ste-eeuwse samenleving nodig hebben: naast veel kennis, sociale vorming en gemeenschapszin ontwikkelen de kinderen hun 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, creativiteit, planning, reflectie, oplossingsgericht en kritisch denken, ICT en Engels.

Samen leren inhoud geven Binnen LOGOS is er de goede gewoonte van leren van elkaar en co creëren in teams, clusters van teams, intervisie- en werkgroepen en in LOGOS-brede leergemeenschappen. Rond een thema of vraag ontstaan waardevolle dwarsverbanden. Daarbij hoort nieuwsgierig en durven experimenteren met behulp van eigen en externe good practices en verworven wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking van LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG).

We leren je graag kennen
Heb je interesse in deze functie, of heb je vragen, neem dan contact op met Jantina Rekker (directeur) via 06-43140246. Wil je je eerst nog beter oriënteren en kennismaken? Je bent van harte welkom voor een kop koffie! Je sollicitatie met CV kun je per mail tot 13 oktober sturen aan: directie.wegwijzer@stichting-logos.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO Primair Onderwijs (WTF 0,4)
Voor de klas gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.