Talentenpooler Het Sticht

Het Sticht
Meer details
Adres
Laan van Vollenhove 3045, 3706 AL Zeist
Functie
 • Leerkracht
Bouw
 • Onderbouw (1/2/3)
 • Middenbouw (4/5/6)
 • Bovenbouw (7/8)
Soort dienstverband
 • Invallen met vast dienstverband (Talentenpool)
Regio
 • Utrecht
 • Gelderland
Dagen beschikbaar
 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag

Het Sticht is op zoek naar kandidaten die een aanstelling krijgen in de Talentenpool bij Transvita, maar in eerste instantie ingezet zullen worden in de vervangingsvraag bij onze eigen scholen. We gaan hierbij uit van een minimale omvang 0,6 fte per aanstelling.

Functie omschrijving Talentenpooler Het Sticht

Competentieverwachting

Pedagogisch competent: Je biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen
Vakinhoudelijk en didactisch competent: Je helpt leerlingen om zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving
Organisatorisch competent:Je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas
Samenwerken met collega's: Je levert een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie
Samenwerken met de omgeving van de school: Je communiceert op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen
Reflectie en ontwikkeling: Je reflecteert op een professionele manier over je bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken en blijft je professionaliteit continu ontwikkelen

Aanvullend
Flexibiliteit: Je kan goed omgaan met onverwachte en veranderende situaties.
Improvisatievermogen: Je weet adequate en creatieve oplossingen te bedenken in "noodsituaties".
Omgevingsbewust: Je voelt de verschillende culturen van de scholen goed aan en weet er op respectvolle en adequate wijze mee om te gaan. Er wordt gewerkt in scholen met verschillende denominaties.

Functie eisen Talentenpooler Het Sticht

Functie eisen

 • Je bent lesbevoegd voor het Primair Onderwijs
 • Je bent in bezit van een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het onderwijs (VOG).
 • Je bent tussen 0,6 en 0,8 fte voor Transvita inzetbaar
 • Je bent inzetbaar in groep 1 t/m 6 of 3 t/m 8
 • Je beschikt over adequaat vervoer en bent bereid te reizen binnen de regio (uiteraard proberen we de reisafstand binnen de perken te houden)
 • Je bent flexibel en breed inzetbaar
 • Je houdt van uitdaging en verandering
 • Je hebt affiniteit met ICT
 • Je hebt een visie op modern onderwijs en concepten als handelingsgericht werken

Bedrijfsprofiel

Het Sticht is het bevoegd gezag van acht katholieke scholen en een algemeen bijzondere. Onze katholieke identiteit willen wij op een open manier vormgeven, waarbij elke school in samenspraak met de ouders een eigen invulling van de levensbeschouwelijke en spirituele identiteit ontwikkelt. De scholen van Het Sticht zijn voor alle kinderen toegankelijk, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Kinderen en ouders voelen zich thuis, voelen zich welkom in de leef- en werkgemeenschappen die onze scholen vormen. We verwachten van de ouders en kinderen dat ze deelnemen aan de activiteiten en vieringen. De vieringen en rituelen worden in ere gehouden als herkenbare uitingen van onze identiteit.
Identiteit gaat veel verder dan de viering van feesten en rituelen en het onderhouden van tradities; onze identiteit maakt onderdeel uit van ons "zijn" en kenmerkt zich door;

 • Een open houding naar onze medemensen;
 • Respect voor andersdenkenden;
 • Saamhorigheidsgevoel;
 • In onze scholen zijn alle gezindten welkom; het vreedzaam naast elkaar leven brengen wij in de dagelijkse praktijk en ondersteunen wij door specifieke aandacht voor de verschillende levensinstellingen;
 • Praktische hulpverleningsprojecten; minimaal één keer per jaar wordt op elke school een liefdadigheidsactie gehouden.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website.

Reacties

De sollicitatie kan je sturen naar: b.cantor@hetsticht.nl.
Voor meer informatie kun contact opnemen met Barbera Cantor, 030-6919193.

Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO Primair Onderwijs.

Voor de klas gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.